Köp Levitra Online

-33%

Köp Levitra Online

kr6.00 kr4.00

n
nLEVITRA FOR SALE
n
nBrand Names: Levitra
nGeneric Name: Vardenafil
nDosage: 5mg, 10mg, 20mg
n

n
n

n

SKU: 40f6b5655135
Category:

  • Description
  • Reviews (0)

Description

Köp Levitra online
nLevitra, även känd som vardenafil, är mycket nära besläktad med liknande erektil dysfunktionsbehandlingar, sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) etc. Levitra har en mycket liten molekylär skillnad till Viagra / sildenafil, vilket ger en längre effekt. Vardenafil tillhör den klass av läkemedel som kallas fosfodiesteras-hämmare av typ 5. Läkemedlet gör det möjligt att öka blodflödet till din penis för att uppnå och upprätthålla erektion under samlag.
n

n
nDosering
nInnan du får Levitra (Vardenafil) är det viktigt att veta alla nödvändigheter om dess användning.
n
nDetta läkemedel finns i form av tabletter. Dessa måste tas oralt med en bestämd mängd vätska. Tugga inte eller bryt tabletterna. Svälja dem som hela.
n
nTa dem cirka 15-20 minuter innan den förväntade sexuella aktiviteten. Det bör gå minst 24 timmar tills du kan ta medicinen igen.
n
nDen initiala doseringen är 10 mg. Om behandlingen inte har gett de förväntade resultaten kan doseringen förbättras upp till 20 mg. Det är dock möjligt om du lätt tolererar läkemedlet.
n
nDen maximala dosen är 20 mg och du bör aldrig överskrida den, eftersom det är riskabelt för din hälsa.
n
nDet finns bestämmelser för äldre och patienter med lindriga njurproblem. För patienter med måttlig och allvarlig leverproblem är den initiala dosen dock inte mer än 5 mg per dag.
n
nVarje korrigering av doseringsregimen måste göras under behandlingen och endast av en specialist.
n

n
nförsiktighetsåtgärder
nInnan du påbörjar din behandling med Levitra bör du berätta för din läkare om alla tillstånd du kan ha och särskilt om följande: njur- eller leverproblem, en blödningsstörning, magsår eller retinit pigmentosa, allergisk reaktion på något läkemedel, deformation av penis såsom vinkling, kavernös fibros (Peyronies sjukdom), sigdcellanemi, multipelt myelom, leukemi. Eftersom alkohol kan göra det svårare att få erektion, drick inte stora mängder alkohol innan sexuell aktivitet.
n

n
nMöjlig biverkning
nHuvudvärk, rodnad (hyperemi hos personen), yrsel, tillfällig minnesförlust, diarré, illamående, nästoppning är vanliga biverkningar. Levitra tolereras vanligtvis väl. Om du har någon av följande sällsynta biverkningar fotosensitivitet i hud, högt blodtryck, ryggsmärta, vattniga ögon, hypotension, myalgi, priapism, erektion som varar längre än 4 timmar, oregelbunden hjärtslag eller andnöd, allergisk reaktion (t.ex. utslag , klåda), bör du rådfråga din läkare.
n
nLevitra online
nLevitra, även känd som vardenafil, är mycket nära besläktad med liknande erektil dysfunktionsbehandlingar, sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) etc. Levitra har en mycket liten molekylär skillnad till Viagra / sildenafil, vilket ger en längre effekt. Vardenafil tillhör den klass av läkemedel som kallas fosfodiesteras-hämmare av typ 5. Läkemedlet gör det möjligt att öka blodflödet till din penis för att uppnå och upprätthålla erektion under samlag.
n

n
nDosering
nInnan du får Levitra (Vardenafil) är det viktigt att veta alla nödvändigheter om dess användning.
n
nDetta läkemedel finns i form av tabletter. Dessa måste tas oralt med en bestämd mängd vätska. Tugga inte eller bryt tabletterna. Svälja dem som hela.
n
nTa dem cirka 15-20 minuter innan den förväntade sexuella aktiviteten. Det bör gå minst 24 timmar tills du kan ta medicinen igen.
n
nDen initiala doseringen är 10 mg. Om behandlingen inte har gett de förväntade resultaten kan doseringen förbättras upp till 20 mg. Det är dock möjligt om du lätt tolererar läkemedlet.
n
nDen maximala dosen är 20 mg och du bör aldrig överskrida den, eftersom det är riskabelt för din hälsa.
n
nDet finns bestämmelser för äldre och patienter med lindriga njurproblem. För patienter med måttlig och allvarlig leverproblem är den initiala dosen dock inte mer än 5 mg per dag.
n
nVarje korrigering av doseringsregimen måste göras under behandlingen och endast av en specialist.
n

n
nförsiktighetsåtgärder
nInnan du påbörjar din behandling med Levitra bör du berätta för din läkare om alla tillstånd du kan ha och särskilt om följande: njur- eller leverproblem, en blödningsstörning, magsår eller retinit pigmentosa, allergisk reaktion på något läkemedel, deformation av penis såsom vinkling, kavernös fibros (Peyronies sjukdom), sigdcellanemi, multipelt myelom, leukemi. Eftersom alkohol kan göra det svårare att få erektion, drick inte stora mängder alkohol innan sexuell aktivitet.
n

n
nMöjlig biverkning
nHuvudvärk, rodnad (hyperemi hos personen), yrsel, tillfällig minnesförlust, diarré, illamående, nästoppning är vanliga biverkningar. Levitra tolereras vanligtvis väl. Om du har någon av följande sällsynta biverkningar fotosensitivitet i hud, högt blodtryck, ryggsmärta, vattniga ögon, hypotension, myalgi, priapism, erektion som varar längre än 4 timmar, oregelbunden hjärtslag eller andnöd, allergisk reaktion (t.ex. utslag , klåda), bör du rådfråga din läkare.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Köp Levitra Online”