Köp Adipex-P Online

Köp Adipex-P Online

kr4.50

ADIPEX-P TILL SALU
n
nVarumärke: Adipex-P
nGeneriskt namn: Phentermine
nTillgänglig dos: 37,5 mg
n
nSKU: 8e70e8b1c8e1

Category:

  • Description
  • Reviews (0)

Description

Köp Adipex-P online
nAdipex-P är ett läkemedel som undertrycker aptiten och hjälper till att minska vikten. Dess generiska namn är Phentermine. Det förskrivs främst som ett viktminskningsmedicin. Det används också av människor med högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och andra medicinska tillstånd där fetma kan öka risken för deras sjukdom. Detta läkemedel används också vid andra medicinska tillstånd.
n

n
nDosering
nDen vanliga dosen för vuxna är 18,75 till 37,5 mg per dag. Detta är dock den allmänna dosanbefalningen och kanske inte är tillämplig för alla. Håll dig fast vid den dos som rekommenderas av din läkare. Konsumera det inte om du har mindre än 6 timmar för din sängtid.
n
nDen mest populära dosstyrkan är 37,5 mg. Denna medicinering kan tas av alla som är över 18 år. Dosen av adipex-p skulle fungera bra tillsammans med en regelbunden träning och en riktig hälsosam kost. En enda medicinering av läkemedlet kan tas en timme före eller två timmar efter en frukost.
n

n
nBieffekter
nDe flesta biverkningar av Adipex är reversibla och milda. Dessa biverkningar är huvudvärk, illamående, yrsel och ångest.
n
nAdipex kan också orsaka långvariga biverkningar som upprätthålls även efter avslutad behandling av fetma. Dessa biverkningar är hypertoni, takykardi, depression och ångest.
n
nSe också till din läkare om du upplever symtom på depression eller tecken på hjärtproblem efter användning av Adipex.
n

n
nförsiktighetsåtgärder
nAdipex-P ska inte tas tillsammans med vissa läkemedel. Därför är det nödvändigt för en patient att bekanta sig med informationen om Adipex-interaktioner med andra läkemedel innan man kombinerar läkemedelsbehandling.
n
nDessutom bör Adipex inte förskrivas till patienter med:
n
nMentala störningar
nHistorik om narkotikamissbruk
nKardiovaskulära patologier
nAllvarliga kärlsjukdomar
nDiagnostiserad allergi mot psykoaktiva läkemedel
nOkontrollerad och dåligt kontrollerad hypertoni.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Köp Adipex-P Online”